Jiří Zhoř

 
 

 

Za svoji historii vybudoval sítě o několika desítkách tisících členech v několika společnostech v různých zemích. Působil jako externí člen vedení několika strojírenských, makléřských a obchodních společností.

Jeho semináři prošlo přes 60.000 lidí z různých zemí.

Zaměřuje se na problematiku řízení firem z pohledu majitelů. Řeší aktivně s majiteli nebo vrcholovými manažery podniků závažná rozhodnutí, vidí jejich dopady a důsledky. Sleduje měnící se prostředí a jeho dopad v různých odvětvích podnikání.

 
 

 
 

Reference

 

   

Brück AM  Strojírenská firma Vysoké Mýto (cca 360 zaměstnanců).

Externí člen vedení strojírenské firmy (2003 - 2009).

Restrukturalizace firmy, iniciátor změny systému vedení a řízení firmy, změna postojů zaměstnanců, tvorba vzdělávacího systému, PR, tvorba reklamních a propagačních materiálů, koučink obchodníků v terénu, vedení důležitých výběrových řízení, marketinkové studie při zavádění nových komodit na trh, konzultace při přijímání strategických rozhodnutí společnosti, nábor nových zaměstnanců.

 

   

Broker Consulting a.s.  Makléřská společnost patřící k TOP v ČR.

Poradenství při vedení společnosti (2003 - 2005).

Nestandardní a specializovaná školení pro ředitele obchodních skupin a vrcholové pozice společnosti.

Strategický audit zaměřený na tyto oblasti: 

Poslání, vize, hodnoty
Strategie
Know-how společnosti
Odměňovací a postupová kariéra
Systém vzdělávání
Styl vedení a řízení společnosti
Úroveň základních seminářů
Zázemí společnosti
Firemní kultura
Posouzení kvality externích dodavatelů a školitelů
Fáze vývoje, kterými společnost prošla
Rozhodující prvky dosavadního úspěchu
Možná vnitřní ohrožení

 

  

Siemens  Divize SPLS (nákup a logistika ), Cooperation partner divize SPLS.

Spolupráce v roce 2004 - 2005. Poradenství při vývoji programu ABC v nákupu a následné školení a trénink zaměstnanců z jednotlivých oddělení nákupu.

 

      

CCV s.r.o. Společnost zabývající se vývojem a prodejem softwarových řešení (cca 40 zaměstnanců).

Od roku 2004 poradce majitelů, postupné proškolení klíčových zaměstnanců společnosti. Cca 15 dvoudenních seminářů.

 

      

Akuna     Výroba a distribuce bylinných produktů, zastoupení v 13 zemích.

Spolupráce 2002 - 2011.

2002 - analýza strategie pro vstup na bulharský trh, aktivní účast na prvních jednáních v Sofii.

2004 - strategický audit Akuna International se zaměřením na frenchaizingovou podporu zemí:                       SK, A, PL, BG.

2005 - školení a trénink ředitelů a manažerů společnosti v ČR a na Slovensku.

2006 - 2011 jednatel a ředitel společnosti Akuna Hu v Budapešti.

 

     

Gatema s.r.o.  Výroba a vývoj plošných spojů (cca 120 zaměstnanců).

Spolupráce od roku 2006, strategický audit společnosti, proškolení managementu a obchodníků společnosti, cca 10 dvoudenních seminářů. Poradce majitele ve strategické a obchodní rovině.

 

     

Aquel Bohemia, s.r.o. Obchodní společnost působící v ČR, na Slovensku, v Ruské republice,                                                                         Kazachstánu, Polsku a Maďarsku.

Spolupráce od roku 2004, strategický audit společnosti, proškolení managementu a obchodníků společnosti.

Strategický audit 2011 - 2012.

Zaměření na informační systém a návaznost na procesy uvnitř firmy i na zcela odlišných pobočkách v zahraničí.

 

       

Essens World a.s.  Prodej kosmetiky.

Aktivní spolupráce během roku 2012. Tvorba marketingového systému, aktivní pomoc klíčovým manažerům při tvorbě obchodní sítě v ČR i v zahraničí.

Díky přispění Jiřího Zhoře jsou otevřeny pobočky společnosti v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a Řecku.

Školení klíčových manažerů v ČR, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku v rozsahu 80 školících dnů.

 

     

Fincentrum a.s. Makléřská společnost patřící k TOP v ČR.

Spolupráce od roku 2007.

Motivační akce. Nestandardní školení a tréninky mimo rámec firemního vzdělávacího systému.

       

Promont s.r.o. 

Stavební společnost se zaměřením na inženýrské sítě (cca 70 zaměstnanců).

Leden 2013 - srpen 2013. Školení vrcholového managementu.