Uvolňujeme energii v lidech i ve firmách

 

Vše co se děje ve firmách nebo v životech nás jednotlivců vnímáme jako proud energie, který když je někde blokován, tak věci nefungují tak jak mají. 

 
 

 
 

Jsme poradenská

a vzdělávací společnost

 

 

Dříve jsme se věnovali těmto tématům:

 

Techniky prodeje  I  Komunikace  I  Rozvoj firmy  I  Měkké složky řízení  I  Výchova manažerů  I  Vztahy a konflikty  I  Cíle, plánování  I  Podnikové finance  I  Strategie podniku  I  Zadávání úkolů   I  Techniky zpětné vazby  I  Emoční inteligence  I  Kritika  I  Zvládání námitek  I  Techniky uzavírání smluv  I  MLM  I  Osobní rozvoj   Telefonní komunikace  I  Vedení týmu  I  Prezentační dovednosti  I  Trénink trenérů  I  Vyjednávání

 

 

         
Školíme přes 20 let

Více než 100 000
proškolených lidí z ČR,
Slovenska, Maďarska, Rumunska,
Slovinska a Kanady.


 
 

Tady jsou některé naše reference

 
 

 
 

Firmy platí desítky tisíc za proškolení zaměstnanců, poradenství majitelům a upravování procesů ve firmě ale to samo o sobě nepomůže, pokud nedojde k uvolnění energie a potenciálu.

Pomáháme firmám a jednotlivcům svým vlastním způsobem.

 
 

K uvolnění energie jednotlivců i firem dochází jen pokud se lidé setkají sami se sebou, se svým potenciálem a s bloky které je brzdí.

 

JAK PROUDÍ ENERGIE VE VAŠÍ FIRMĚ NEBO V OSOBNÍM ŽIVOTĚ ?

 
 

 
 

 

 


 
   
 
   
 

je v matematice symbolem neznámé.

Každou firmu i každého z nás obklopuje vnější prostředí,
které se vyvíjí, mění a tím se stává naší neznámou. To má
dopad na naše životy, výsledky i úspěch. Každá firma i každý
člověk má své "X". Schopnost orientovat se a dělat dobrá
rozhodnutí umožňuje těžit tam, kde jiní selhávají.

 

je značka vztahu, páru.

V podnikání i v běžném životě záleží na tom, s kým jdeme
do vztahu. Partnerskou volbou můžeme mnoho získat
nebo ztratit hodně peněz a času!

konstanta.

V některých vědách se pojmem konstanta označuje pevně
dané číslo nebo veličina, která se nemění (Ludolfovo číslo
se nemění bez ohledu na velikost kruhu).
Najít neměnnou podstatu v sobě nebo ve svém podniku.
Něco, co se nemění kvůli situaci, okolnostem nebo
momentálnímu prostpěchu, co stojí za to budovat a rozvíjet,
na čem se dá dlouhodobě stavět. 

 
 

 
 

Historie vzniku X2K

 

Projekt X2K vznikl v roce 2003 jako volné sdružení několika konzultantů a specialistů z různých oborů.

Řešili jsme problematiku rozvoje a expanze společností. Od roku 2008 jsme vnímali, jak změna na světovém trhu

postupně proniká do různých odvětví a jak firmy musí reagovat na jinou situaci.

V rámci mnoha projektů jsme pomáháli společnostem expandovat do zahraničí či zvládat řízení výroby.

Zahraničním podnikatelům jsme byli nápomocni pro jejich vstup na český trh.

Vytvořili jsme lukrativní podnikatelská spojení a vazby napříč mezi obory.

 

V rámci lektorské činnosti jsme proškolili tisíce lidí z různých oborů na pozicích zaměstnanců, team leadrů, středního a vrcholového managementu s rádiusem

od Kanady, Švédska, Maďarska, Rumunska, Rakouska až po Slovensko a hlavně ČR a to s velmi pozitivním ohlasem.

 

KAŽDÝ Z NAŠEHO TÝMU PODNIKÁ A MÁ PRAXI

V TOM ČEMU SE VĚNUJE

Lektory nebo kouče na trhu, kterým chybí vlastní zkušenost respektujeme, ale připomínají nám

panice, který přečetl Kamasutru a jde učit co je to libido. Mít informace není to samé jako mít zkušenosti a prožitky.